O MNIE

Jadwiga Jakrzewska Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2004 roku pracowałam w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Następnie w latach 2005 – 2011 pracowałam w Punkcie Konsultacyjnym i Świetlicy Socjoterapeutycznej Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej. Od 2012 roku pracuję w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Udzielam pomocy psychologicznej osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży. Prowadzę psychoterapię indywidualną zaburzeń więzi, zachowania i emocji u dzieci oraz zaburzeń osobowości, lękowych, adaptacyjnych, psychosomatycznych i depresyjnych u dorosłych. Zajmuję się problemami porzucenia, przemocy, uzależnienia, utraty i żałoby w rodzinie. Prowadzę również konsultacje i poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze dla rodziców naturalnych, adopcyjnych i zastępczych oraz warsztaty dla profesjonalistów i grupowe zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla młodych osób dorosłych na podstawie autorskich programów. Zajmuję się diagnostyką psychologiczną i badaniami kandydatów na rodziców zastępczych.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i doskonalę umiejętności zawodowe – ukończyłam:

  • Całościowy czteroletni kurs psychoterapii w podejściu psychodynamicznym i psychodramatycznym (Śląska Szkoła Psychoterapii)

  • Studium Psychologicznego Treningu Grupowego i Psychoedukacji (Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej)

  • Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej – I stopień (Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej)

  • warsztat psychoterapeutyczny Voice Dialogue

  • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopień (Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”)

  • "Więź jako czynnik chroniący rozwój" (szkolenie na temat stylów przywiązania i zaburzeń więzi prowadzone przez trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

  • „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców” cz. I i II

  • „Niszczące sekrety” (szkolenie dotyczące przemocy seksualnej wobec dzieci – Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i Ich Rodzinom w Bytomiu)

  • szkolenie na temat: „Interwencja kryzysowa – pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych” (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie)

  • warsztat dotyczący metody ART (Treningu Zastępowania Agresji)


Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję pod superwizją. Posiadam również uprawnienia pedagogiczne.