TERAPIA WSPIERAJĄCA

Jest formą psychoterapii, która koncentruje się na bieżących problemach i wspomaga proces radzenia sobie w trudnej sytuacji. Zazwyczaj trwa ona krócej od psychoterapii wglądowej (patrz: psychoterapia indywidualna) i obejmuje około kilku miesięcy współpracy. Może dotyczyć różnych sytuacji kryzysowych, na przykład utraty bądź żałoby. Ułatwia wyrażenie trudnych emocji, stabilizuje i pomaga w powrocie do stanu względnej równowagi wewnętrznej.

Na życzenie Klienta terapia wspierająca może w miarę płynnie przejść w psychoterapię wglądową, służącą głębszej zmianie w strukturze osobowości Pacjenta.