● PSYCHOLOG DLA DOROSŁYCH ●

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia jest cyklem spotkań, w których Pacjent w klimacie zaufania i poczucia bezpieczeństwa z pomocą terapeuty może lepiej poznać i zrozumieć siebie. Szczególnie istotne jest odkrywanie i rozwijanie swoich zasobów i mocnych stron, a także umiejętność ich efektywnego wykorzystywania w codziennym życiu osobistym i zawodowym. Psychoterapia jest również ukierunkowana na podwyższenie samooceny i ustabilizowanie poczucia własnej wartości Pacjenta. Wszystko po to, aby dać mu możliwość odnalezienia poczucia sensu i siły do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Terapia pomaga nabrać dystansu do trudnej rzeczywistości i odzyskać poczucie satysfakcji z życia. Uczy konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, przez co umożliwia poprawę relacji z innymi ludźmi. Pomaga w radzeniu sobie z przykrymi dolegliwościami i objawami chorobowymi poprzez naukę samouspokajania, kojenia lęku, wyrażania złości. Psychoterapia uczy wystarczająco dobrej opieki nad samym sobą – na co zasługuje każdy z nas, lecz nie każdemu było dane jej doświadczyć. Jej celem jest osiągnięcie wglądu – rozumienia przyczyn własnych trudności emocjonalnych.

Psychoterapia poprzedzona jest kilkoma konsultacjami (zazwyczaj 3-5 spotkań), które stanowią wstęp do dalszej współpracy. Służą one zebraniu wywiadu na temat życia Pacjenta i jego trudności oraz omówieniu zasad psychoterapii. Ważnym elementem jest kontrakt terapeutyczny mający na celu ustalenie czasu trwania i częstotliwości spotkań, a także kwestii opłat za psychoterapię.

Istnieją różnorakie podejścia w psychoterapii, które różnią się celem, stosowanymi środkami i sposobami pracy, częstotliwością spotkań (tzw. sesji terapeutycznych) i czasem trwania.

Prowadzę psychoterapię długoterminową, której podstawową cechą jest stałość spotkań. Regularne sesje umożliwiają nawiązanie relacji, która staje się swoistą matrycą dla zmiany w osobowości Pacjenta bądź w zakresie jego zaburzeń. Długi czas trwania terapii (zwykle rok – 3 lata) daje przestrzeń do stopniowej, naturalnej zmiany bez nacisku i niepotrzebnego pośpiechu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i tempem pracy Pacjenta. Każdy człowiek potrzebuje odpowiedniego czasu dla własnego rozwoju i zasługuje na indywidualną przestrzeń w tym względzie. Opisane podejście nazywane jest psychoterapią psychodynamiczną.

Zajmuję się terapią różnorodnych problemów emocjonalnych u osób dorosłych. Mogą to być zaburzenia lękowe (potocznie zwane nerwicą) objawiające się na przykład dolegliwościami somatycznymi bądź natręctwami czy fobiami. Często pracuję z osobami cierpiącymi na depresję lub zaburzenia osobowości. Pomagam również osobom współuzależnionym, a więc żyjącym z osobą uzależnioną oraz DDA (Dorosłym Dzieciom Alkoholików). Moja oferta jest także skierowana do osób doświadczających różnych form przemocy.